Pojava žilogriza (Capnodis tenebrionis) u rasadnicima sadnog materijala

Na području delovanja PSSS Leskovac obilaskom rasadnika voćnog sadnog materijala na jednogodišnjim sadnicama šljive sorte Stenlej i Ruska džanarika registrovana su oštećena u  vidu presečenog vrha  sadnice  koji se povija i suši. Istovremeno je u predelu oštećenog vrha mlade voćke uvrdjeno prisusvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis) koji je pričinio oštećenja na sadnicama tokom ishrane.

 

 

Preporuka proizvodjačima u ovom periodu: 

•Mehaničke mere: Sakupljanje odraslih štetočina čime se sprečavanju ženke da jaja odlože u neposrednu blizinu sadnica,

•Agritehničke mere: Obavezna obrada zemljišta izmedju redova  u rasadniku.

•Hemijske mere:Za suzbijanje imaga u rasadniku  preporučujemo:

- a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC u količini 2, 5 lit/ha, karenca 28 dana.

      - a.m. fosmet: Imidan 50 WP u količini 2 lit/ha,

      - a.m. tiakloprid: Calypso 480 SC u količini 100 ml/m visine krošnje/ha,

      - a.m. hlorpirifos: Pyrinex 48 SC, Kozma, u količini 1.5 lit/ha, Radar 300 EC u količini 2, 5 lit/ha, 

      - a.m. hlorpirifos +cipermetrin: Nurelle-D , u količini 1l/ha, Konzul, Cihlop, Despot, Antocid-D u količini 1,2-1,5 l/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information