Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području PSSS Leskovac na lokalitetima Badince,Guberevac, Nomanica u usevu kupusa (faza razvoja - početak razvoja vegetacionog dela biljke)   registrovana je pojava imaga druge generacije kupusnog moljca  (Plutella maculipennis). U ovom periodu dolazi do polaganja jaja na list kupusa, a istovremeno se  registruju larve i lutke kupusnog moljca.

 

Preporučujemo proizvodjačima obavezan zdravstveni pregled useva kupusa i ukoliko je u fazi formiranja glavica 15 % napadnutih biljaka preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata: 

•Lamdex 5 CS (a.m.lambda-cihalotrin), u količini  0,2-0,3 l/ha

•Sumialfa 5-EW (a.m.esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha

•Mavrik - EW (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha

Nekom od napred navedenih insekticida potrebno je dodati okvašivač radi povećanja efikasnosti preparata.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information