Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka (Erwinia amylovora)-preporuka

Na području RC Leskovac poslednjih dana na lokalitetima Veliko Trnjane, Kukulovce, Strojkovce, Radonjica), vrlo često se može registrovati pojava  naizgled zdravog stabla kruške i jabuke, bez tipičnih simptoma bakteriozne plamanjače ( sušenje vrhova, grana i grančica, povijanje vrhova u vidu pastirskog štapa). Medjutim, na takvim stablima registruje se pojava plodova koji su sa mrkom pokožicom i nekrotičnim tkivom koje propada i truli, uz pojavu kapljica bakterijskog eksudata. 

Stavljanjem tako obolelih plodova u vlažnu komoru, nakon  24 sata  dolazi do pojave  karakterističnih  kapljica baterijskog eksudata koji se vrlo često sliva niz plod, što je tipičan znak prisustva bakterije Erwinia amylovora.

Razlog za pojavu bakteriozne plamenjače  na plodova treba tražiti u  oštećenjima plodova koji su nastali dejstvom grada, olujnih vetrova i oštećenjima od insekta, pri čemu  je nastala otvorena ozleda za prodor bakterije Erwinia amylovora, pri povoljnim vremenskim uslovima (temperatura 21-27 0C i relativna vlažnost vazduha preko 70 %).

Preporukla proizvodjačima u ovom periodu je obavezno uklanjanje tako obolelih plodova,  jer se infekcija može prenositi i kapljicama bakterijskog eksudata koje se mogu kišnim kapima razlivati na ostale  delove voćke  ili pak  pomoću insekata.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information