Zaštita vinove loze-bobice

Na području Leskovca vinova loza se nalazi u fenofazi 77-79 po BBCH skali (početak dodirivanja bobica - zatvaranje grozdova; potpuno dodirivanje bobica). Ovo je vrlo osetljiva faza kada može do direktnih šteta - infekcije bobica. S obzirom da imamo izuzetno povoljne vremenske prilike za pojavu biljnih bolesti na vinovoj lozi preporučujemo vinogradarima obavezno tretiranje vinove loze  protiv plamenjače, pepelnice i sive truleži.

Kritične  fenološke  faze za suzbijanje plamenjače(Plasmopara viticola) u narednom periodu:

•faza zatvaranja grozdova, bobice počinju da se dodiruju, 

•početak faze „šarka“. 

Preparati za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola):

•Ridomil Gold MZ 68-WG (a.m.mankozeb+metalaksil-M), u količini  2,5 kg/ha, 

•Acrobat (a.m mankozeb +dimetomorf), u količini 2,5 kg /ha,

•Mikal flash (a.m fosetil aluminijum), u koncentraciji 0,3-0,4%,

•Forum Star (a.m folpet+dimetomorf), u količini  1,75-2 kg/ha,

•Profiler (a.m fosetil –aluminijum + fluopikolid), u količini  2,25-3 kg/ha,

•Verita (a.m fosetil-aluminijum + fenamidon), u koncentraciji  0,25-0,3%,

Kritične fenološke faze za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator)u narednom periodu:

•kada su bobice dve trećine svoje veličine.

Preparati za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator):

•Topas (a.m.penkonazol) , u koncentraciji 0,025%,

•Systhane 10 E (a.m.miklobutanil) , u koncentraciji 0,015%,

•Stroby (a.m. kreksoknil metil), u koncentraciji 0,02%. 

•Vivando (a.m.metrafenon), u količini  0,2l/ha ,

•Crystal 250 SC (a.m.kvinoksifena), u količini  0,2l/ha, 

•Postalon (a.m.kvinoksifena+mikrobutanil), u količini  1,25 l/ha.

Kritične  fenološke faze za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinereae) u narednom periodu:

•kada se bobice počnu dodirivati,

•u fazi šarka (početak zrenja),

•3-4 nedelje pred berbu groždja.

Preparati  za suzbijanje sive truleži

•Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid), u koncentraciji 0,1%,

•Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil), u količini 0,8 kg/ha,

•Pehar (a.m. pirimetanil), u količini 2 l/ha, 

•Cantus (a.m. boskalid) u količini 1 l/ha,

•Dional 500 SC (a.m. iprodion ), u koncentraciji 0,1%.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information