Lisna galica kruške – Dasineura pyri

Obilazeći mlade tek podignute zasade pod kruškom, kao i rasadnike voćnog sadnog materijala registruje se prisustvo lisne galice kruške  (Dasineura pyri). Na pojedinim sadnicama štete su evidentne jer usporava vegetaciju i prekida rast mladih sadnica.

Po simptomima može se prepoznati prisustvo  lisne galice Dasineura pyri – vršno, mlado lišće se ne otvara, ivice lista su savijene ka licu lista, galice lista su najpre svetlozelene, zatim tamnosmedje i na kraju pocrne.

Štetočina ima 4- 5 genaracija. Let imaga prve generacije počinje krajem aprila početkom maja meseca, a najveća brojnost je u avgustu i septembru.

Suzbijanje se vršičim se vide prvi simptomi. Koriste se insekticidi na bazi a.m. neonikotinoida i organofosfata.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information