Bakteriozna pegavost lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria)

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetima Lakošnica, Razgojna i Čifluk razgojanski  na paprici (fenofaza  prema skali BBCH  71) registruje se pojava  nekrotičnih pega, prevremeno žućenje i opadanje lisne mase.

Tokom prethodnih maseci imali smo učestale padavine, paprika se vrlo često gaji u monokuturi, u proizvodnji se korisiti  nedeklarisano  seme, a  sve su to uslovi koji  utiču na pojavu bakterioza u usevu paprike. 

Preporuka proizvodjačima je primena preparata na bazi bakra:

•Fungohem-SC (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

•Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information