Acherontia atropos (mrtvačka glava)

Na području delovanja PSSS Leskovac u opštini Medvedja (lokalitet Bučumet nadmorskoj visini 1.200 m) gde dominira gajenje merkantilnog krompira, registrovane su larve leptira mrtvačke glave (Acherontia atropos) žutozelene nijanse,debele, dužine oko 120-130 mm, sa  istaknutim repnim rožićem. Larve se ne kreću puno, a kada su iritirane mogu i ugristi. Kada sazru, ove larve se ukopavaju pod zemlju i buše male prostorije u kojima  se razvijaju u odraslu  formu. Imago poseduje  nejasnu šaru koja podseća na mrtvačku glavu na leđima, sa rasponom krila od 90 do 130 mm.

Reč je o larvi koja se ranijih godina nije pojavljivala, u ovoj godini pričinila je veće ekonomske štete oštećujući lisnu masu krompira. 

Preporuka proizvodjačima je da ukoliko registruju manji broj ovih larvi u gajenom usevu  sprovedu mehaničko sakupljaje i uklanjanje larvi i njihovo uništavanje. Ako je broj larvi veći preporuka je primena nekog od insekticida. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information