Zaštita paradajza od Tuta absoluta 18.07.2014

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetima gde dominira gajenje paradajza u zatvorenom prostoru (Stajkovce, Donje Krajince, Bogojevce, Navalin) sa porastom dnevne temperaure registruje se povećani broj ulovljenih imaga Tuta absoluta na feromonskim klopkama.

 Paradajz koji je posadjen tokom januara meseca, završava vegataciju i uklanja se iz plastenika.  Zbog toga se u poslednjih desetak dana ne vrši zaštita, tako da se na plodovima mogu registrovati jača oštećenja od moljca paradajza. Dolazi do truleži plodova na mestu ulaska larve moljca i njihovog brzog propadanja. Na tim parcelama  nakon  uklanjanja biljnih ostataka počinje se na novom sadnom jesenjeg paradajza.  

Kod paradajza posadjenog tokom februara berba se privodi kraju. 

Na oglednoj parceli izvršen je tretman insekticidima kako bi se utvrdila njihova efikasnost u suzbijanju Tuta absoluta. Sa 25 biljaka paradajza uzeto je 50 oštećenih listova u kojima se nalazila larva moljca paradajza. Utvrdjivanje efikasnosti vršeno je evidentiranjem oštećenih listova paradajza i broja živih i uginulih larvi 2 dana nakon prskanja.

Tom prilikom je registrovano da je u tretmanu preparatom Affirm, od 50 larvi Tuta absoluta registrovano 49 uginulih, što ukazuje na efikasnost od 98 %. Najmanju efikasnost u našem ogledu pokazao je preparat  Voliam targo (92 %). 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović 

 

 

Additional information