Plamenjača paradajza (Phytophthora infestanas)-preporuka

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetima Vinarce, Donje Krajince, Navalin u usevu  paradajza gajenom  na otvorenom prostoru (fenofaza prema skali BBCH 71), pod uticajem povoljnih vremenskih prilika u prethodnom periodu,došlo je do jače pojave  simptoma plamenjače (Phytophthora infestanas). Simptomi se manifestuju na svim biljnim delovima– lišću, stablu, cvetovima, plodovima. Osim maslinastih, vodenastih, nekrotičnih  pega  registruje se i beličasta micelijska navlaka 

Preporuka proizvodjačima jeste primena registrovanih preparata:

•Ridomil gold MZ 68-WG   (a.m. mankozeb+metalaksil), u količini 2,5 kg/ha,

•Equation Pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon), u količini  0,4kg/ha,

•Acrobat MZ-WG   (a.m. dimetomorf+mankozeb  ), u količini   2-2,5 kg/ha,

•Consento   (a.m. propamokarb-hidrohlorid+ fenamidon ), u količini 1,8-2 l/ha,

•Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil +azoksistrobin), u količini 2-2,5l/ha,

•Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid), u količini 1,2-1,6 l/ha,

•Curzate M-WG   (a.m. cimoksanil+mankozeb), u količini  2,5-3  kg/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information