Moljac krompira – Phthorimae operculella 29.07. 2014

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu merkantilnog krompira na lokalitetima Bogojevce i  Navalin registrovana je pojava larvi moljca krompira (Phthorimae operculella).  U zavisnosti od vremena sadnje i sorte, krompir je na pojedinim parcelama izvadjen, na drugim je u toku vadnja, a ima useva, kod kasnijih sorti krompira,  gde je lisna masa  još uvek zelena (oko 50 %). Upravo na tim parcelama, na lisnoj masi, gde se registruju promene biotske i abiotske prirode, registrovana je pojava larvi moljca krompira. Potpunoodraslalarva je smeđežuteboje.,dužineoko 15 mm.Larva pravi oštećenja između nerava lista  u obliku mina koje su pune crnog izmeta.

Preporuka proizvodjačima:

Tokom vegetacije krompira teška je hemijska zaštita iz razloga što je štetočina vrlo pokretljiva. U polju intenzivnije koristiti preparate koji se koriste za suzbijanje krompirove zlatice, a preporučuje se primena regulatora rasta.  

-za  suzbijanje  imaga – Karate  Zeon, Decis 100 EC, Fastak 10-EC

-za suzbiajnje larvi - Match 050 EC,Vertimec 018 EC,Affirm 095 SG,Ampligo 150 ZC.

Vadjenje krtola prilagoditi uslovima za pojavu i razvoj moljca, posebno ako je i ranijih godina registrovana jača pojava ove štetočine.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information