Autographa gamma – sovica gama

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu paprike  gajenoj u zatvorenom prostoru, koja se nalazi u fazi intenzivnog plodonošenja,   na feromonskim klopkama (lokalitet Navalin) registruje se  prisustvo imaga gama sovice (Autographa gamma)  niske brojnosti (1-2 imaga). Za sada nismo registrovali  polaganje jaja.

PSSS Leskovac nastavlja sa praćenjem leta ove štetočine  i polaganjem jaja kako bi se blagovremeno dala preporuka za  insekticidni tretman.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima pregled useva paprike i ukoliko se utvrdi prisustvo jaja od sovica na licu i naličju, da izvrše  hemijsko tretiranje registrovanim ovicidno-larvicidnim insekticidima:

•Afirm (a.m. emamektin benzoat), 1,5 kg/ha

•Avaunt (a.m. indoksakarb), 0,25 kg/ha

•Coragen (a.m. horantraniliprol), 0,2 l/ha

Potrebno je voditi računa o karenci preparata jer je u toku berba paprike.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information