Tuta absoluta – Moljac paradajza

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru, gde je postavljena meteorološka stanica i feromonske klopke za praćenje Tuta absoluta  (lokalitet Navalin)  registrovana su položena jaja na naličju lista i  različiti razvojni larveni stadijumi štetočine. Larve su cilindričnog oblika, sa starenjem menjaju boju od kremasto bele - žute – žutozelene nijanse. Stariji larvalni stadijumi su   zelenoroze nijanse sa poprečnom crnom linijom sa ledjne strane glave.  

 

Oštećenja od larvi su registrovana  na svim biljnim delovima  - listu, stablu, peteljci ploda i samom plodu. Hraneći se mezofilom lista, larva uzrokuje pojavu prozirnih mina na epidermisu lica i naličja. Mine nakon izvesnog vremena nekrotiraju i potamne, a u unutrašnjosti se registruje izmet.  

Preporuka proizvodjačima  je primena nekog od preparata:

•         a.m. ememektrin benzoat  (Affirm  095-SC,  u količini 1,5-2 kg /ha).

•         a.m.  hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini  0,14-0,2 l/ha) i  a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha), 

•         a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

Uz primenu insekticida treba dodati  i  silikonske okvašivače: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha ili Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha radi povećanja efikasnosti primenjenog insekticida.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information