Krvava vaš –Eriosoma lanigerum

Krvava vaš –Eriosoma lanigerum

Opis štetočine:  U našim uslovima jabuka je jedini domaćin krvoj vaši.  Štetočina ima 10-12 generacija, a pojavljuje se u skupinama u prizemnom delu voćke, na granama ili stablu. Beskrilna ženka je kestenjaste boje, dugačka oko 2 mm, na vrhu abdomena postoje dugačka voštana vlakna. Krilata ženka je, takodje, kestenjaste nijanse, prednja krila su prozračna, mestimično tamnija. Dužina tela je 1,6-2,2 mm. Kolonije krvave vaši prekrivene su belom, gustom, voštanom prevlakom, a ispod se nalaze  sivo-crne vaši. Ako se vaši zgnječe primećuje se crvena boja po kojoj  je štetočina dobila naziv.

Simptomi:  Krvave vaši prezimljavaju u pukotinama kore stable i grana, kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata, sišu veliku količinu biljnog soka iz jabuke i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena i pojave rak rana. Zbog toga dolazi do prevremenog sušenja što je posebno opasno kod mladih sadnica u rasadnicima.

Suzbijanje: Veoma značajna mera jeste zimsko tretiranje voćaka preparatima na bazi mineralnih ulja. Tokom vegetacije mogu se primeniti neki od registrovanih insekticida: Difos E-50, Dihin (0,05-0,1 % tretiranjem rano u proleće pri obrazovanju prvih kolonija Cotnion 25-WP (0,15-0,2 %,  na početku formiranja kolonija), Ultracid -40 (0,1 %), Gusathion-25 (0,15-0,2 %), Aztec (0,1 %)  i dr.

Savetodavac za zaštitu bilja 

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information