Moljac paradajza (Tuta absoluta)-06.08.2014

Na području delovanja PSSS Leskovac na lokalitetu Navalin, u plasteničkoj proizvodnji paradajza,  gde se Tuta absoluta prati feromonskim  klopkama i vizuelnim pregledom, na  listovima  sa oštećenjima u vidu nedefinisanih mina nepravilnog oblika i veličine,   registruju se larve svih larvenih stadijuma (L1 – L4)), kao i dalje polaganje jaja moljca paradajza. Takodje, registrovali smo i lutke, svetlosmedje nijanse, veličine oko 8 mm, ove izuzetno destruktivne štetočine na paradajzu. 

Na feromonskim klopkama registruje se povećani ulov imaga moljca paradajza. 

U ovoj fazi preporučujemo proizvodjačima obavezan tretman nekim od preparata:

•a.m. ememektrin benzoat  (Affirm  095-SC,  u količini 1,5-2 kg /ha).

•a.m.  hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini  0,14-0,2 l/ha) i  a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha), 

•a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

•a.m.hlorantraniliprol + abamektin (Voliam targo, u koncentraciji 0,08-0,1%).  

Insekticide koristiti  uz dodatak silikonskog okvašivača kako  bi se povećala njihova efikasnost.

Takodje, preporučujemo  postavljanje  insekt mreža na  otvorima za ventilaciju (minimalne gustine 6-9 rupica/cm²); Na  predulazima postavljati dvostruka vrata i ventilator na ulazu; Zatvoriti sve rupe na plastenicima i staklenicima; Mehaničko uklanjanje oštećenih listova tokom redovnog zakidanja zaperaka; uklanjanje korovskih biljaka domaćina (unutar i oko plastenika).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information