Siva pegavost lista celera (Septoria apii)

Na području  delovanja PSSS Leskovac  poslednjih nekoliko dana (kada smo imali obilnije paradavine, povećanu vlažnost vazduha i temperaturu)  registrovana je  jača pojava sive pegavosti lista celera  (Septoria apii)  u usevu celera. Na listu  se  javljaju sitne hlorotične pege sa mrkocrvenim ivicama  u okviru kojih tkivo nekrotira. Pege su ovalne ili nepravilnog oblika, često se spajaju i dolazi do sušenja i propadanja celih listova. Pege se  registruju i na lisnim drškama. Kod jake infekcije  biljaka ovom patogenom lišće se potpuno osuši, što može izazvati propadaje korena.

Preporuka proizvodjačima

Osnovna je zaštita setva zdravog semena i zdravog rasada. Od preparata preporuka je primena  fungicida  na bazi bakra, preparati  Ciram, Fitociram, u koncentraciji  0.2% (20 g u 10 l vode), a dobre rezultate daju i fungicidi  Bravo, Score, Quadris.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information