Lisni mineri (Liriomyze spp.) i moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru,  osim moljca paradajza Tuta abosluta,  registrovana je  i pojava lisnih minera  iz roda Liriomyza spp.  U pojedinim plastenicima registruje se,  osim pojedinačnih, i združenašteta od napred navedenih štetnih insekata.  Tom prilikom, proizvodjači, vrlo često, prave greške u praćenju i determinaciji uzročnika oštećenja na biljci. 

Larve i jedne i druge štetne vrste polažu jaja na list paradajza, prouzrokujući oštećenja u vidu mina  koje se mogu razlikovati. Mineri lista (Liriomyza spp.) stvarajumine u vidu uskih tunela, saizmetom koji je rasporedjen u nizu  duž tunela,  larve su apodne, bez razvijene glave.Moljac paradajza (Tuta absoluta) prouzrokuješirokemine, nedefinisane u obliku mrlja sa tamnosmeđim izmetom koji je rasut po celoj  unutrašnjosti mine, larva je sa grudnim nogama  i razvijenom glavom.

Primenom preparatau cilju suzbijanja moljca paradajza (Tuta absoluta) rešiće se i problem suzbijanja minera lista (Liriomyze spp.)(vidi preporuku od  06.08.2014.).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information