Zaštita vinove loze -11.08.2014

Vremenske prilike koje su vladale u prethodnom periodu bile su izuzetno povoljne za pojavu  plamenjače vinove  loze (Plasmopara viticola)  u vinogorjima Leskovačkog kraja. Bobice su dostigle veličinu kada ne mogu biti inficirane,  jer se infekcija  ne može ostvariti, može biti zaraženo samo vršno, mlado lišće na zapecima. Zbog toga je preporuka da se izvrši  uklanjanje zaperaka, čime se smanjuje infekcioni potencijal. Nakon toga preporučuje se primena preparata na bazi bakra.

Kada je pepelnica vinove loze (Uncinula necator) u pitanju, registruje se njena pojava  na bobicama. Dolazi do pojave beličaste, brašnaste micelijske navlake. Inficirano tkivo ispod navlake nekrotira i puca. U pukotinama bobica se često vidi seme. Takve bobice se suše ili ih zahvata trulež.

Za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) preporučujemo neke od preparata:

•Topas (a.m.penkonazol) , u koncentraciji 0,025%,

•Systhane 10 E (a.m.miklobutanil) , u koncentraciji 0,015%,

•Vivando (a.m.metrafenon), u količini  0,2l/ha ,

•Crystal 250 SC (a.m.kvinoksifena), u količini  0,2l/ha, 

•Postalon (a.m.kvinoksifena+mikrobutanil), u količini  1,25 l/ha.

Siva trulež (Botritis cinerea)  takodje, se registruje na bobicama vinove loze, u vidu mrkih pega jasno vidljivih. Pege se ubrzo šire  zahvatajući veći deo grozda. Pokožica bobica se razmekšava i lako skida. U vlažnim uslovima, obolele bobice prekriva sivobeličasta micelijska navlaka.

Za  suzbijanje sive truleži /Botritis cinerea)  preporučujemo neke od preparata:

•Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid), u koncentraciji 0,1%,

•Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil), u količini 0,8 kg/ha,

•Pehar (a.m. pirimetanil), u količini 2 l/ha, 

•Cantus (a.m. boskalid) u količini 1 l/ha,

Pridržavati se uputstva proizvodjača o karenci preparata. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information