Moljac paradajza (Tuta absoluta) - nastavlja se polaganje jaja

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu paradajza gajenom u zatvorenom prostoru na lokalitetu Navalin, registruje se i dalje polaganje jaja moljca paradajza (Tuta absoluta).

   

Primenom preparata Affirm 095 SG u količini 2 kg/ha uz dodatak silikonskog okvašivača  Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha radi povećanja efikasnosti primenjenog insekticida,izuzetno uspešno je rešeno suzbijanje larvi svih razvojnih stadijuma u usevu paradajza. Medjutim, i dalje se registruje povećani ulov imaga, sveže položena jaja na licu lista, kao i lutke svetlosmedje nijanse na listovima i plodovima. 

Za suzbijanje položenih jaja i larvi preporuka je primena preparata sa ovo-larvicidnim delovanjem:  

•a.m. hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini 0,14-0,2 l/ha) i a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha), 

•a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

•a.m.hlorantraniliprol + abamektin (Voliam targo, u koncentraciji 0,08-0,1%). 

Strogo se pridržavati uputstava o  vremenu berbe i karenci primenjenih insekticida.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information