Masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja PSSS Leskovac  sa povišenjem temperature vazduha,  na feromonskim klopkama,  beleži se povećani ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta) u plasteničkoj  proizvodnji  paradajza u zatvorenom prostoru. Do sada, je u više navrata bilo reči o hemijskim merama suzbijanja ove izuzetno opasne štetočine, medjutim, zbog učestale primene preparata istog mehanizma delovanja i mogućnosti sticanja rezistentnosti preporučuju se i drugi vidovi borbi protiv ove štetočine. Takodje,  tokom perioda berbe paradajza, mora se voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Zbog toga, osim hemijskih mera, preporučujemo i masovno izlovljavanje štetočine. U cilju masovnog izlovljavanja mužjaka, koriste se feromonske klopke ili posude sa vodom (Tutasan). Mužjake privlači seksualni feromon koji se postavlja unutar trapa ili iznad posude sa vodom.

 

Postavlja se 15-45 posuda na 1 ha. Veća efikasnost ulova imaga je kada se posude postave  neposredno iznad zemlje. Poželjno je da posude budu dublje, sa većom količinom vode, zbog  izuzetno visokih temperatura i brzog isparavanja tečnosti. Potrebno je  dodati malo deterdženta za sudje, zbog smanjenja površinskog napona vode, čime ulovljeni insekti padaju na dno posude. Na ovaj način smanjuje se brojnost mužjaka i neke ženke ostaju neoplođene.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information