Puccinia pori - Rdja praziluka

 Vizuelnim pregledom praziluka  (fenološka faza 19 – razvoj lista –9 i više listova jasno vidljivo) na lokalitetu Čekmin i Razgojna,na donjim listovima praziluka registrovana je pojava rdje praziluka (Puccinia porri)u vidu ovalnih pustula crvenkastomrke boje (uredosorusi). Oko uredosorusa je hlorotični oreol koji je ispunjen rdjastom, praškastom masom spora (uredospora).Jače obolelo lišće suši se i otpada, čime se utiče  na smanjenje veličine lukovica i prinosa.

S obzirom na to da su uslovi za dalje širenje bolesti povoljni nastaviće se sa daljim praćenjem ovog patogena kako bi se blagovremeno preporučilo tretiranje hemijskim preparatima.Od fungicida preporučujemo preparate na bazi a.m. ciram (Fitociram 75-S, Ciram S-75 u koncentraciji 0,2 %).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information