Mehurasta gar kukuruza – Ustilago maydis

Obilaskom parcela pod kukuruzom na području PSSS Leskovac  na pojedinim klipovima registrovana je pojava mehuraste gari kukuruza, koju izaziva patogen Ustilago maydis. Na klipovima kukuruza se registruju manje ili veće izrasline  u vidu  mehura, najpre  sivo-zelene nijanse , a kasnije dobijaju tamno sivu boju. Kada se raspucavaju  iz njih se oslobađa crna praškasta masa spora (hlamidiospora).

Tokom obrade što manje  oštećivati kukuruz, a zaražene biljke (klipove) ukloniti mehanički, spaliti ih, kako se crna masa  hlamidospora, ne bi raznosila vetrom  i time dolazilo do novih infekcija.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information