Fusarium sp. na kukuruzu

Na području delovanja, vizuelnim pregledom,  u usevu merkantilnog kukuruza,  na lokalitetu Leskovac,  registrovana je pojava Fusarium sp. na klipu kukuruza - klipovi  ispod komušine prekriveni su micleijskom prevlakom beličaste nijanse.  Kukuruz zaražen fuzariozom sadrži mikotoksine koji su štetni po zdravlje životinja.

Jača infekcija utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna.  Veliki  je problem kod individualnih proizvođača koji kukuruz čuvaju u koševima.

Savetodavac za zaštitu bilja 

mr Gordana Jovanović

Additional information