Kupusni moljac–Plutella maculipennis-7.9.2014

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu kupusa (faza neposredno pre formiranja glavice),na lokalitetima Badince i Nomanica, registrovana je pojava  larvi  IV generacije  kupusnog moljca (Plutella maculipennis).Pragovi štetnosti za kupusnog moljca su:30% napadnutih biljaka – pre formiranja glavice; 15% napadnutih biljaka –faza formiranja glavice; 5% napadnutih biljaka – faza  popunjavanja glavice.

Preporučujemo proizvođačima da redovno vrše zdravstvene pregledeuseva i ukoliko utvrde da je broj napadnutih biljaka iznad kritičnog praga,potrebno je da izvrše hemijsiki tretman   nekim od insekticida:

•Lamdex 5 CS (a.m. lambda-cihalotrin), u količini  0,2-0,3 l/ha,

•Sumialfa 5-EW (a.m. esfenvalerat), u količini  0,15-0,2 l/ha,

•Mavrik –EW (a.m. tau-fluvalinat), u količini  0,3 l/ha.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information