Pojava volovoda u proizvodnji paradajza na otvorenom prostoru

Na lokalitetu  Veliko Trnjane,  u proizvodnji paradajza gajenom na otvorenom prostoru, registrovana je pojava parazitne cvetnice – volovoda (Orobanche spp.). S obzirom da je u pitanju obligatni parazit, za sada, ne pričinjava veće ekonomske štete u usevu paradajza. 

Volovod se prvenstveno razmnožava semenom, jedna biljka može dati preko 50.000 semenki, zbog čega je potrebno izbegavati tradicionalno gajenje paradajza u monokulturi, već u plodosmeni i.plodoredu od najmanje 5 godina. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information