Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja PSSS Leskovac u usevu kupusa (faza neposredno pre formiranja glavice), na lokalitetima Badince i Nomanica, registrovana je pojava  odraslih jedinki, jaja i larvi kupusne bele mušice (Aleyrodes proletella)prisutne su na skoro svakoj biljci kupusa na naličju listova.

 

Za  suzbijanje ove štetočine registrovan preparat Chees 50-WG (pimetrozin) 0,4 kg/ha po pojavi prvih jedinki. Karenca iznosi 14 dana.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information