Moljac krompira – Phthorimaea operculella-10.09.2014

Na lokalitetu Navalin, u usevu merkantilnog krompira, vizuelnim pregledom registrovana je pojava oštećenja na lišću – mina nepravilnog oblika sa izmetom u unutrašnjosti kao posledica  prisustva moljca krompira  (Phthorimaea operculella). Unutar mina registruju se larve  svih stupnjeva razvića, a na  naličju lista  prnadjena su sveže položena jaja  mlečno žute nijanse  Na feromonskim klopkama i dalje se beleži ulov imaga moljca krompira.

Za suzbijanje položenih jaja i larvi preporuka je primena preparata sa ovo-larvicidnim delovanjem: 

• a.m. hlorantraniliprol (Coragen 2O- SC, u količini 0,14-0,2 l/ha) i a.m. abamektina (Vertimec 018 EC, u količini 0,75 l /ha), 

• a.m. abamektin (Vertimec 018EC, Armada, Abastate, u količini 0,75 l /ha) + a.m. lufenuron (Match 050-EC, u količini 0,3 l/ha).

• a.m.hlorantraniliprol + abamektin (Voliam targo, u koncentraciji 0,08-0,1%). 

Strogo se pridržavati uputstava o vremenu berbe i karenci primenjenih insekticida.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information