Crna pegavost kupusnjača-Alternaria spp.

Na lokalitetu Bogojevce, u usevu kupusa koji se nalazi u fazi neposredno pred zatvaranje glavice, registrovana je pojava crne pegavosti kupusa koju izaziva patogen Alternaria spp. Na lišću se registruju ograničene, koncentrične pege, najpre svetlije boje ,  a potom dobijaju  tamno mrku  nijansu. U uslovima vlažnog vremena u okviru  pega formira se  crna navlaka od konidija.

Preporuka proizvodjačima jesu preventivne mere zaštite  kupusa.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information