Moljac krompira (Phthorimaea operculella) u skladištu

Obilazeći skladišta, podrume i magacine  merkantilnog krompira na području delovanja PSSS Leskovac  (lokaliteti Bogojevce, Navalin, Lokošnica) registrovana je pojava oštećenih krtola  krompira od moljca krompira (Phthorimaea operculella).  Na krtolama se registruju  mine nepravilnog oblika neposredno ispod pokožice krtole,  sa crnim izmetom koji je na površini krtole, registruju se  sveže položena jaja, larve i lutke, kao  i let imaga moljca krompira u objektima gde je krompir skladiran.

Zbog toga, preporučujemo proizvodjačima koji još nisu skladirali krompir  higijenske mere zaštite - čišćenje skladišnog prostora. Tamo gde je unet krompir u skladišta obavezno je  uklanjanje oštećenih krtola od moljca krompira i njihovo uništavanje, jer se u skladištima nastavlja razviće ove štetočine zbog povećane temperature. Ukoliko  postoji mogućnost  preporuka je  snižavanje temperature, do 9 0 C, jer ispod ove  temperature  nema razvića ove štetočine. Obavezno stavljati zastore na otvorima (prozorima i vratima) kako ne bi  imago prelazio iz jedno u drugo skladište.

Ne primenjivati insekticide  u skladištima koji se koriste tokom vegetecije za suzbijanje ove štetočine. 

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information