Moljac paradajza (Tuta absoluta)-1.10.2014

Na području Leskovca  obilazeći plastenike  pod paradajzom  na lokalitetima Navalin, Bogojevce, Stajkovce, Krajince, uprkos  sniženju temperature  u poslednjih dvadesetak dana  i dalje se registruje ulov imaga  na feromonskim klopkama, a takodje i pojava  larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) na listu i plodovima.  Pregledom useva paradajza  gde se prati moljac paradajza feromonskim klopkama, kao  i efikasnost primenjenih insekticida  na osnovu broja ulovljenih imaga, registruju se minimalne štete na plodovima i lisnoj masi paradajza (sl.1.). 

Na površinama  gde je berba  paradajza  u toku ne primenjivati insekticide zbog karence, jer se berba u ovom periodu obavlja svakodnevno.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information