Neonikotinoidi se nisu pokazali veoma efikasnim protiv odraslih jedinki, iako mogu biti donekle efikasni protiv jajasca i larvi. Pesticidi u različitim hemijskim klasama moraju se koristiti, jer je moguća pojava rezistentnosti kod D.suzukiiPrimećena je otpornost na prirodne piretrine.           D.suzukii voli visoku vlažnost, pa će neke odrasle jedinke biti tu gde je lisna masa najgušća ili blizu zemlje. Nedovoljno prskanje umanjuje kontrolu. Propuštanje nekih jedinki dozvoljava populaciji da se obnovi. Koristite adekvatnu jačinu mlaza prskanja i pritisak. Koristite veću količinu vode nego obično ili uključite rasprasivač da povećate pokrivenost. Ako koristite atomizer, krećite se sredinom reda da biste postigli bolju pokrivenost. Pratite klopke i proveravajte voće da biste utvrdiliefikasnost prskanja. Prskanje pre pojave D.suzukii nepotrebno smanjuje populacije korisnih insekata predatora i prenosioca polena. Proveravajte mamke svakog dana kako se bliži berba i započnite prskanje ako se mušice uhvate. Onda kada vam je neophodno prskanje, birajte materijale i vreme nanošenja da bi ste zaštitili prenosioce polena. Proverite prvo zrelo voće veoma pažljivo -održavanje čistog zasada je lakše nego ponovno uspostavljanje kontrole.  
 
Hemijske mereEfikasna su brojna jedinjenja, rezidulano delovanje može biti kratko, Značajno se povećava broj tretmana kao i troškovi, Imati u vidu rezistentnost – naizmenično primenjivati insekticide iz različitih klasa, Nisu svi od navedenih insekticida registrovani za svo voće –proveriti uputstvo.Piretroidi: Efikasni su za suzbijanje imaga, ali imaju kratko rezidualno delovanje.  Podaci iz Oregona i KalifornijeMustang Max (1 dan karenca, najduže perzistentan od svih piretroida (oko 1 nedelje),Brigade, Danitol  (do 3 dana karenca, imaju kraće rezidulano delovanje),Pyganic (organski preparatnema karencudelovanje 1-3 dana – već otkrivena rezistentnost?). 
Spinosini: Efikasni su za suzbijanje imaga, imaju umereno rezidualno delovanje.  Svi imaju karencu 1 do 3 dana.Podaci iz Oregona i Kalifornije: Delegate (ima dobru efikasnost, najmanje 1 nedelju rezidulanog delovanja),Success  (takođe ima dobru efikasnost i rezidulano delovanje od otprilike 1 nedelje),Entrust (organski preparat,  može imati nešto kraće rezidualno delovanje).
 
 
Organofosfati: Efikasni za suzbijanje imaga.Podaci iz Oregona i Kalifornije:Malation (1 do 3 dana karenca) i diazinon (5 ili 7 dana krenca) su efikasni i imaju dugo rezidulano delovanje Lannate, Imidan Neonikotinoidi: Za suzbijanje larvi i jajašca.Neonikotinoidi (Actara, Calypso), Thionex, Sevin.
 
Savetodavac zaštite bilja
Mr Gordana Jovanović
 

Additional information