Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus)

Na području Leskovca obilaskom zasada pod malinom sorte Vilamet  na lokalitetu Babičko i Oruglica, vizuelnim pregledom zasada registrovano je da se na pojedinim izdancima nalaze karakteristična zadebljanja različite dužine koja su nastala  štetnim dejstvom malinovog  prstenara (Agrilus aurichalceus). Zadebljanja su prisutna na različitim delovima izdanaka. Na preseku se registruju spiralno uvijeni hodnici, u okviru koji se nalazi larva.

Do početka zime larve se u potpunosti razviju, a u proleće hrizalidiraju. Prisustvo prstenara  izaziva  lako lomljenje isušenje izdanaka.   

Preporuka proizvodjačima:  U ovom periodu preporučujemo obavezno uklanjanje oštećenjih izdanaka maline i njihovo spaljivanje.

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

Additional information