Pojava smole na voćkama

Smola se pretežno pojavljuje na koštičavom voću, a naročito na šljivi. Različiti su uzročnici ove pojave – povrede  izazvane gradom, kasni prolećni mrazevi, raznim štetočinama i biljnim bolestima, pa i sam čovek vršeći orezivanje voćke radi formiranja krune. Ukoliko se smola pojavi kao posledica pojave štetočina ili bolesti, ili je pak nastala pod dejstvo  ljudske aktivnosti mogu ista se sprečiti. Medjutim, kasni prolećni mrazevi  izazivaju fiziološke poremećaje u biljkama i na taj proces se ne može uticati. Zbog povišenja temperature tokom proleća počinje kretanje sokova u biljkama i u toku noću. Kada nastupi hladno vreme, zaustavlja se kretanje sokova i tečnost u ćelijama  grana i grančica  i tada biljka mrzne.  Pojava leda u biljkama dovodi do pucanja ćelija i zbog ozleda dolazi do pojave smole. Zato imamo slučajeve da nam grančica izgleda potpuno  zdravo, a na njima se pojavljuje smola.  Smolotočina se mahom pojavljuje na  zapadnoj ili severozapadnoj strani voćke.

Oštećenja koja izazivaju kasni prolećni mrazevi mogu se izbeći krečenjem sumporno-krečnom čorbom ili zavijanjem stabala biljnim ostacima ili slamom. 

Grad u toku vegetacije  izaziva mehaničke povrede. U zavisnosti od jačine i krupnoće gradonosnih zrnaca oštećenja mogu nastati ne samo na lišću već i na granama i grančicama, kao i na plodovima. Posle padanja grada treba pregledati voćna stabla i sve polomljene grane i grančice orezati i izneti iz  zasada, a stabla šljive i ostalih voćaka dobro isprskati 2 % bordovskom čorbom da bi se povreda zacelila.

Povrede koje nastaju rezanjem grana treba odmah dezinfikovati a samo mesto povrede premazati kalemarskim voskom.  Time se sprečavaju moguće infekcije od strane parazita koji mogu biti jedan od uzročnika pojave smole.

 

Smola se javlja na povredama bez obzira na njihov uzrok.  Zato je potrebno vršiti čestu kontrolu zdravstvenog stanja voćaka i vršiti tretiranje odgovarajućim pesticidom. 

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović 

Additional information