Biološki ciklus razvića moljca paradajza Tuta Absoluta

Područje Leskovca ima dva strateška proizvoda koji se gaje na velikim površinama – krompir na preko 7000 ha i paradajz na oko 3000 ha, kako u zatvorenom tako i otvorenom prostoru.

Sa globalnom promenom vremena dolazi do pojave štetnih organizama koji su se do sada pojavljivali sporadično i nisu pričinjavali ekonomske štete, ili su se od skora po prvi put pojavaili. To je slučaj sa  karantinskim štetnim organizmima - moljcem krompira  na krompiru  (Ph. operculella) i na paradajzu  sa moljcem paradajza (Tuta absoluta), koji od 2011. pričinjavaju velike ekonomske štete na području Leskovca..

1.Utvrdili  smo pojavu, rasprostranjenost i dalje širenje štetočine, nove lokalitete na području okruga, a u 2014. godini i  pojavu moljca na otvorenom prostoru.

2.Registrovali smo  sve razvojne stadijume – jaja, 4 larvena stadijuma, lutlka, eklozija, kopulacija,

3.Utvrdili agrotehničke uslove gajenja – pojavu moljca pri različitim uslovima proizvodnje  – visoki srednji i niski plastenici, staklenici, proizvodnja na otvorenom, osetljivost sortimenta, stepen oštećenja paradajza u uslovima prolećne i letnje sadnje paradajza.  

4.Utvrdili efikasnost i različite načine izlovljavanja imaga. Druga sadnja koja se obavlja u julu mesecu je sa većim intenzitetom  šteta moljca.

5.U 2014.  postavljanjem meteorloške stanice  započet je rad na  utvrdjivanju broja generacija, i to prilikom je registrovano da  je u zatvorenom prostoru u plasteničkoj proizvodnji useva paradajza Tuta absoluta imala 7 generacija.

                                                                     Savetodavac za zaštitu bilja

                                                                       mr Gordana Jovanović

                                                                     Foto: Gordana Jovanović

 

Additional information