Biološki ciklus razvića moljca krompira (Phthorimaea operculella) na području Leskovca

Moljac krompira (Phthorimaea operculella) je štetočina toplih i sušnih predela. Na području Leskovca, prema podacima poljoprivredne stručne službe, ovaj karantinski štetni organizam prvi put je sporadično registrovan1994. godine, kada nije pričinjavao ekonomske štete u proizvodnji merkantilnog krompira. 

Od 2009. godine na ovom području registruje se izuzetno visoka brojnost moljca krompira, zbog čega dolazi do vrlo velikih ekonomskih šteta (i do 100 %). Posledica toga jeste lošiji kvalitet krompira, smanjenje ukupnih površina pod merkantilnim krompirom, sa 8.000 ha koliko je bilo do pre par godina na 4.000 ha i orijentacija proizvodjača na druge vidove proizvodnje, prvenstveno plasteničke proizvodnje povrtarskih kultura.

Na masovniju pojavu moljca krompira uticala je globalna promena vremena. Poslednjih nekoliko godina imamo blage zime, a tokom letnjih meseci do kasno u jesen, u dužem vremenskom periodu, vladaju povišene temperature (preko 30-35 0C), praćene dužim sušnim periodom. Osim toga, na području Leskovca gajenje krompira je skoncentrisanou jednom reonu, gde postoji dugogodišnja tradicijagajenja ove ratarske kulture. Proizvodnja se obavlja, vrlo često, u monokulturi, posed je usitnjen, sa velikim brojem malih, sitnih parcela (0,1-0,2 ha), sa redukovanim agrotehničkim merama i smanjenim brojem hemijskih tretmana. 

                                                                                 Savetodavac za zaštitu bilja

                                                                                 mr Gordana Jovanović

                                                                                 Grafika: Gordana Jovanović

Additional information