Invazivne štetne vrste insekata - Smedja mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

 

Ekonomske štete

Ekonomske štete u industriji jabuke u SAD u 2010. godini. procenjuju se na 37 miliona dolara. Nekiproizvođačisuimalimanji prinosbreskveza 50-60%,ajabukeza 20%.

Mramorasta smrdljiva stenica se hrani tokom vegetacije. Imago u periodu hranjenja, od maja do oktobra, može pričinjavati oštećenja. U vreme berbe, prouzrokuje najviše oštećenja. 

Smrdljiva mramorasta stenica izaziva male nekrotične oaze na listovima i plodovima voća, u rasponu od blage do ozbiljne.

 

Štete koje pričinjava u kućama

Stenice pred zimu ulazeu kuće kroz pukotine u prozore i temelje. Mogu se videti u velikom broju tokom septembra i oktobra, na sunčanim stranama kuća, kada je toplo i sunčano.

Smrdljive stenice predstavljaju veliki problem u kućama i drugim objektima kada se okupljaju radi prezimljavanja. Kada su uznemirene, kao odbrambeni mehanizam, stenice   proizvode karakterističan oštar miris koji dodatno povećanja štetnost i pričinjava velike smetnje vlasnicima.

Za preduzeća, hotele, restorane i ostale ustanove od javnog interesa, prisustvo velikog broja ovih štetočina u jesen može imati velike ekonomske posledice.

Mere suzbijanja: Kratkoroćne mere borbe: suzbijanje insekticidima, agrotehničke mere,    efikasnije metode monitoringa; Srednjoročne (2-3 godine) - Kontrola ponašanja – repelenti, atraktanti i td.  Dugoročne (3-5 godina) - Sistemski pristup, Otpornost biljaka domaćina

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information