Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline ( Phyllocoptes gracillis) prezimi u stadijumu odrasle ženke, svetlo smeđe boje, u kolonijama, u pazuhu rodnih pupoljaka. Telo eriofidnih grinja je crvolikog oblika, veoma malih dimenzija, znatno sitnije od paučinara. Početak aktivnosti prezimljujućih jedinki je sa porastom temperature, odnosno kada srednja dnevna temperatura dostigne 11ºC. Kreću se i nastanjuju vršni deo pupoljaka maline. Sa otvaranjem pupoljaka migriraju na lisne peteljke i naličje razvijenih listova. Hrane se sisanjem biljnih sokova. Njihova ishrana se intezivira sa porastom temperature. Početak polaganja jaja očekuje se kada srednja dnevna temperatura dostigne 25ºC. Ženka tokom jednog meseca može da ploži i do 80 jaja. Životni ciklus od jajeta do odrasle jedinke može da traje od 7 do 14 dana.

Tokom vegetacije grinje se hrane i razvijaju više generacija, koje se međusobno preklapaju. Usled  njihove ishrane na listovima dolazi do promena u vidu hloroze, pegavosti, malformacije lisnih delova. Početni simptomi u vidu svetlozelenih mrlja na listovima se vremenom šire, zahvatajući veći deo površine lista, i dobijajući žućkastu boju. Uz hlorotično šarenilo na napadnutim listovima, dolazi i do deformacija praćenim povijanjem lisnog nerva na dole. Površina lista postaje neravna, a istovremeno dolazi do samanjenja maljavosti naličja listova. Mladi listovi se kovrdžaju, a vršni izbojci suše. Hlorotično šarenilo listova nalikuje promenama nastalim usled virusnih infekcija. 

U periodu kretanja vegetacije treba obaviti pregled rodnih pupoljaka na prisustvo ove grinje. Suzbijanje prezimljujućeg imaga treba obaviti pre no što počne polaganje jaja. Preparati na bazi abamektina pokazali su dobru efikasnost. Tokom vegetacije redovnim pregledima treba proveravati njeno prisustvo i brojnost, i potrebu za  izvođenje još jednog tretmana koji mora biti obavljen najkasnije pred početak cvetanja. Za suzbijanje eriofidne grinje maline registrovani su i preparati na bazi buprofezina, spirodiklofena, fenpiroksimata. Monitoring prisustva grinje sprovodi se i nakon završene berbe do kraja vegetacije i ukoliko se registruje prisustvo pokretnih formi obavlja se  tretman. 

                                         Bojana Karapandžić, dipl. ing. polj.

 

Additional information