Metode praćenja i dijagnostikovanja Drosophila suzukii

 

Optimalan broj mamaka varira od velićine plantaže etiri ili pet mamaka po zasadu kod manjih plantaža).Mamci se mogu pomeriti kada voće sazri. Proveravati zamke što češće, poželjno je svaki dan.Kad voće krene da šara - makar dva puta nedeljno. Nedeljno menjati mamak, kako bi stalno bili privlačni.Da bi se izvukle mušice, procediti rastvor kroz cediljku ili finu tkaninu. Potom oprati mušice u sud ili ih staviti na papirni ubrus da se odstrani tečnost, što oslobadja mušice, a zatim ih nežno sakupitetkicom u drugi sud. Zameniti mamak vodom da se poveća jasnoća, a potom  sipati rastvor u plitku belu posudu iliu prozirnu posudu na beloj pozadini, da se stvori kontrast. Dodati više vode da bi se razbile zalepljene mušice.

Postavljanje i kontrola mamaka

Idealno vreme za postavljanje mamaka je najkasnije mesec dana pre početka zrenja plodova, mada se odrasle mušice mogu zabeležiti i u drugim vremenskim periodima kada je temperatura stalno iznad 10 ºC.Za prvu detekciju, mamci se postavljaju na rubove zasada, oko zasada ili u sam zasad. Treba ih obesiti ili u krošnju ili ih fiksirati na tlo između redova biljaka na senoviti položaj. Kontrolu mamaka vršiti jednom nedeljno.

Vizualnim pregledom, takođe, se može zabeležiti prisutnost ove štetočine i to uočavanjem znakova napada na plodovima.U vreme sazrevanja obavlja se vizuelni pregled, skidaju se mamci, analizira se sadržaj mamaka. Ukoliko ima simptoma na plodovima, uzimanju se uzorci plodova za analizu. Skinuti mamci na mestima gde su izbušene rupe na plastičnoj boci oblepe se lepljivom trakom kako kiselina ne bi iscurila.

Kontrola voća na prisustvo larvi

Ako se pronadje makar samo jedna odrasla jedinka u zasadu može značiti da su jajašca već položena, tako da je potrebno proveriti  prisustvo larvi na plodu.  Larve mogu biti prisutne u voću čak i pre nego se odrasle jedinkeuhvate. Proveravanje voća na prisustvo larvi, takodje, pokazuje da li je prskanje efektno. Treba uzorkovati samo na izgled zdravo voće da bi se izbegla mogućnost otkrivanja domaćih larvi koje se ne mogu razlikovati od larvi D.suzukii. Stavite voće u ravan, tamni tiganj ili kesu i dodajte slani rastvor (1/4 čašice soli na 4 čašica vode). Nakon 15 minuta larve ce izaći iz voća. Ako nakon 15 minuta larve nisu više vidljive, nežno otvorite voće i proverite ponovo.

 

Larve vinske mušice su bele i bez nogu, veličine od 0.6mm kada se izlegu pa do 3.5 mm kada potpuno porastu, i nemaju očigledno oformljenu glavu. Razlikovanje D.suzukii larvi od drugih larvi je skoro nemoguće. Medjutim, larve koje se nalaze u skoro sazrelom voću su najverovatnije larve D.suzukii. Ako su larve veće i imaju glavu, mogu biti larve drugih insekata.Takodje, možete otvoriti voće da proverite ima li larvi. Ako na petiljkama maline ima soka, D.suzukii larve su možda prisutne. Tražite malu rupu u plodu koja je okružena truležom kao trag da nadjete larve i lutku.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information