Zaštita mladih sadnica koštičavih voćaka od žilogriza

Na području RC Leskovac  tokom zimskih meseci , mnogi  voćari  podižu  mlade  voćnjake pod višnjom ekotip ioblačinska,  uprkos činjenici da žilogriz pričinjava velike ekonomske štete  na koštičavom voću (naročito višnj) na ovom području. Gajenje višnje je  tradacija  ovoga  kraja, ali i  postojanje povoljni h uslova koji omogućavaju kvalitetan rod.

Kako bi se mlade sadnice zaštitile od žilogriza pri podizanju zasada  koštičavih voćaka  obavezna je  primena zemljišnih insekticida  pri podizanju  i kod mladih voćnjaka koje nisu u rodu.

Pri sadnji i podizanju višnjika, u rupe i okolo  stabla staviti 25-30gr insekticida u formulaciji granulata: 

-          a.m. fenitrotion + malation:   Galition G-5,Teteon granule  (40kg/ha- cela površina pre sadnje ili 20-25  kg/ha u redove tokom sadnje),

-          a.m.teflutrin: Force 1,5 -G (5 kg/ha), 

-          a.m. hlorpirifos: Radar Versus G (15-20 kg /ha),

-          a.m. fipronil: Goldor bait  (10 kg/ha).

Efekat:  Obezbedjena je zaštita  u godini unošenja.

 

 Karenca: Obezbedjena vremenom  primene.

 

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information