Obavezna zaštita voćaka

Na području delovanja RC Leskovac voćne vrste se nalaze u vrlo osetljivim fenološkim fazama kada bi trebalo obavezno krenuti  sa hemijskom zaštitom u zavisnosti od voćne vrstei štetnog organizama.

Zaštita višnje: Višnja se nalazi  fenofazi 09 prema skali BBCH. Ukoliko u narednom periodu bude usledilo toplo vreme doći će do odvajanja listova  iz pupoljaka. Zbog toga je sada pravi momenat da se izvrši tretiranje nekim od bakarnih preparata: Kupragrin (1 %), Cuproxat (0,25-0,35 %), Bakarni oksihlorid-50, Bakrocid S-50 (0,75 %), Bakrocid S-25 (1,5 %), Funguran-OH (0,2-0,3 %), Blauvit  (0,5 - 1 %), Kuprablau-WP, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20 (1,5 %), Plavo ulje (20-30 l/ha i dr.

Zaštita šljive: Šljiva se nalazi  u fenofazi 03 prema skali BBCH tako da kod ove voćne vrste treba primeniti neki od preparata na bazi bakra: Blauvit  (0,5 - 1 %), Kuprablau-WP, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20 (1,5 %), Kupragrin (1 %), Cuproxat (0,25-0,35 %), Bakarni oksihlorid-50, Bakrocid S-50 (0,75 %), Bakrocid S-25 (1,5 %), Funguran-OH (0,2-0,3 %), Plavo ulje (20-30 l/ha i dr.

Zaštita kajsija: Kajsija se u zavisnosti od lokaliteta  nalazi u različitim fenološkim fazama. U  gradu gde je povišena temperatura kajsija je u fazi punog cvetanja (fenofaza 65 prema skali BBCH), dok je na otvorenom prostoru u fenofazi 56-59 BBCH (čašične latice se produžuju – cvetna loza otvorena: krunični listići vidljivi; pojedinačni cvetovi bele ili roze boje i prvi cvetovi otvoreni).. Zbog toga bi trebalo da se u takvim zasadima obavezno izvrši tretiranje nekim od preparata  za suzbijanje patogena Monilia laxa izazivača sušenja cvetova, grana i grančica:Octave  (0,04 %),  Dional 500-Sc (1,5 l/ha).

Zaštita breskve:  U zavisnosti od sorte i lokaliteta breskva se nalazi u fazi bubrenja pupoljaka ili pucanja pupoljaka. Dobar deo proizvodjača je obavio tretiranje preparatima na bazi bakra, medjutim u poslednjih par dana pale su obilne kiše tako da preporučujemo proizvodjačima da obavezno ponove tretman protiv patogena Taphrina deformans. Od preparata mogu se primeniti hemijska sredstva na bazi bakara (breskva u fazi bubrenja pupoljaka):  Kupragrin (1 %), Cuproxat (0,25-0,35 %), Bakarni oksihlorid-50, Bakrocid S-50 (0,75 %), Bakrocid S-25 (1,5 %), Funguran-OH (0,2-0,3 %), Blauvit  (0,5 - 1 %), Kuprablau-WP, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20 (1,5 %), Plavo ulje (20-30 l/ha i dr.

U zasadima breskve gde je vegetacija u fazi pucanja  pupoljaka preporuka je da se primeni: Ciram S-75, Fitociram 75-S (0,25-0,35%, od pucanja pupoljaka do početka listanja), Syllit 400-SC (0,15-0,25 %, prvo tretiranje u fazi opadanja lišća, drugo pri pucanju pupoljaka i treće nakon cvetanja), Delan SC-750 (0,1 % tretiranjem samo do početka cvetanja), Elect -500 (2,5-3,5 l/ha), Dakoflo 720-SC (2,5-3,5 l/ha + 1 l/ha Nu film 17 (okvašivač) ili  2 l/ha Galmin (mineralno ulje), neposredno pred ili u vreme pojave zelenog tkiva iz vršnog pupoljka, a pre sticanja uslova za zaražavanje).

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Additional information