Pojava moljca paradajza (Tuta absoluta) u rasadu u plastenicima

Obilazeći lokalitete na području Stajkovca i Navalina u plastenicima za proizvodnju  rasada povrtarskih kultura (toplim lejama), na mladim biljkama rasada paradajza utvrdjena  je pojava moljca paradajza (Tuta absoluta) . Registrovana su imaga na feromonskij klopci u Stajkovcu   i oštećenja na listovima nastala ishranom larvi.

 

Preporuka:  Od preparata preporuka je da se primenjuje Vertimec (Abastate, Armada) + Match čime se deluje  na jaja koja su položena ili će tek biti položena (Match) i na larve  (Vertimec), kombinacija  preparata  Coragen  i Vertimec  (gotova kombinacija preparat Voliam Targo), Avaunt 15-SC, Affirm.

Uz ove insekticide uvek treba dodavati okvašivače  tretiranje obavljati predveče.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information