Zaštita strnih žita

U našim  ranijim preporuka bilo je reči o pojavi biljnih patogena  na strnim žitima, prvenstveno  mrežaste pegavosti  ječma (Pyrenophora teres)  na pojedinim lakalitetima  RC Leskovac.  Pregledom zdravstvenog stanja  useva strnih žita poslednjih  nekoliko dana registrovana je jača pojava ovog patogena, kada dolazi  do jakog intenziteta žućenja I propadanja  useva strnih žita.  

Dugogodišnja praksa  ratara sa područja RC Leskovac do sada nije bila primena fungicida za tretiranje useva strnih žita, jer su parcele  pod usevom često vrlo male i poštovan je plodored i plodosmena gajenih kultura. Medjutim, u novonastalom situaciji  RC Leskovac preporučuje primenu  fungicida  na parcelama gde dolazi do jače pojave ovog patogena. Od preparata mogu se primeniti neki od sledećih:  

•         Antre plus (a.m. Tebukonazol) u količni 1,5 l/ha.  

•         Acanto plus (a.m.pikoksistrobin+ciprokonazol) u količini 0,6 l/ha  

•         Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) u koncentraciji u koncentraciji  0,5-0,75 l/ha,  

•         Falcon(a.m.tebukonazol+triadimenol+spiroksamin) u količini 0,6 l/ha

Oštećenja na ječmu od patogena  izazovača mrežaste pegavosti ječma  (Pyrenophora teres) slika iznad

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

 

Additional information